Chào mừng BẠN ĐẾN VỚI LẠN LỢI

Cơ sở chúng tôi có rất nhiều sản phẫm Chanh muối đặt biệt nhất hiện nay  

Đỉa Chỉ

021 khu vực thốt Nốt ,Quận Thốt Nốt  .Thành Phố CẦN THƠ .

 

ĐT : 0710 - 3855085 - 0939476913